بعضی ها هم اینجورین دیگه

بعضی آدم ها هم هستن که تا هستن خیلی باهات دوستن

اما همین که چیزی بینتون پیش بیاد بر میگردن میگن مثلا تو که همیشه کفش میپوشیدی چی شد اون روز که فلان اتفاق به خاطر سر خوردن تو پیش اومد دمپایی پوشیده بودی؟؟؟؟

و آدم میمونه گیج و منگ که چی باید بگه اون وسط

 چرا بعضی ها اینقدر به همه چی مشکوکن خوش اقبال هم هستن همه چی همون جوری ردیف میشه که اونا میخوان و تو میمونی با کلی تقصیر ناراحت

/ 0 نظر / 8 بازدید