راضیم از خودم

دیشب داشتم از جلوی داداش کوچیکه رد میشدم برگشته میگه پیتیچک ُ موهات شبیه جوونای دوره انقلاب شده چرا اینقدر پف کرده 

داداش بزرگه هم تا من و دید گفت: مو کاشتی؟؟؟؟ مامان بهش گفت آره مو کاشتن دوزار قیمتشه این هم رفته این همه مو کاشته. می‌گه پس چرا این همه پف کرده و زیاد شده.

غروب هم رفتم خونه عمه‌ام، دختر عمه‌ام هم تا دیدتم گفت: پشت مو‌ها چی می‌گه...

خولاصه که اونقدر استقبال از مدل موهام زیاد بود که ترسیدم یه وقت خدایی نکرده چشم بخورم این شد که امروز رفتم و همه رو زد.

تازه شد همون مدلی که می‌خواستم. رفتم جلوی آینه و گفتم هی دختر ِ راضیم ازت.

هر چند دیگه بهتره بگم هی پسر ِ

/ 0 نظر / 9 بازدید