آخر هفته لعنتی


آخر هفته ای که تنهایی تو خیابونا قدم بزنی و با بغض برگردی خونه به چه درد میخوره ؟
آخر هفته ای که کسی نباشه تا باهاش از ته دل بخندی و خوش بگذرونی به چه درد میخوره؟ 
آخر هفته ای که حتی مادرت حوصله دیدن قیافه غمگینتو نداشته باشه و بگه برو تو اتاقت به چه درد میخوره؟
آخر هفته ای که به هر کی خواستی زنگ بزنی پشیمون شدی چون یا کسی پیششه یا با کسی بیرونه به چه دردی میخوره آخه ؟
به چه درد میخوره هان؟
اصلا یکی نیست بهم بگه کی گفته آخر هفته ها قراره به درد آدمای تنها بخوره که تو همچین انتظاری ازش داری

/ 6 نظر / 21 بازدید
شیر خورشید

غمتو نبینم دلگیر نباش همینه دیگه چش می شه کرد یه گردش حالا جنگل یا خیابون حالتو عوض می کنه به قول بچه ها درو(واو)ن نواش کیجا مامطیری ورررررررررررررررردررررررررررررررررررربررررررررررررررمن

امير

زمانی دوست انتخاب کن که ارزش دوستت بیشتر از تنهاییت باشه [خرخون]

دیوانه

تنهایی خود را مقدس بدار و تا زمانی که چیزی مقدس تر از آن نیافتی در تنهایی خود بمان...

السا

عزيزم يادمه وقتي مجرد بودم دقيقا همين افكار تو ميومد سراغم..مخصوصا روزاي تعطيل و اخر هفته ها...ازدواج كه كردم بدتر شد!!!چون ديگه يكي رو دارم كه. ...بدتر از تنها بودنه!!!غصه نخور!!!