شجاع میشم :)

نشستم و دارم همین طوری به تلفن نگاه میکنم

باورنمیشه که این خود من بودم که بالاخره بعد یک سال کلنجار رفتن با خودم گوشی رو گرفتم و برای دندونسازیم نوبت گرفتم

خدارو شکر گفت یکشنبه بیا فقط برای معاینه

حس خوبیه بری اونجا و مطمئن باشی کسی قرار نیست زجرکشت کنه و همه چی با نگاه حل میشه حداقل کمی دل آدم گنده تر میشه برای نوبت اصلی

یعنی واقعا خودم بودم که زنگ زدم ، از فکر این کار هم دارم سکته میکنم

هنوزم باورم نمیشه

 

*دندون فک پایینم به هیچ صراطی بی حس نمیشه از این جهت دارم سکته میکنم امیدوارم اینبار بشه و کار به هم عصب کشی نرسه که خود دکتر گفته بود این اگه روزی عصب کشی داشته باشه از درد بیهوش میشه .آخه اینم حرفه که آدم بالاسر مریض به پرستار بگه ؟؟؟

/ 0 نظر / 9 بازدید